Katrai dvēselei ir 8 īpašības: Dievišķā Līdzjūtība, Dievišķā Radīšana, Dievišķā Kārtība, Dievišķā Mīlestība, Dievišķā Pašizpausme, Dievišķā Patiesība, Dievišķais Spēks, Dievišķais Viedums.

Apzinoties un izprotot šo struktūru un kombinācijas, savstarpējo mijiedarbību, cilvēkam kļūst skaidras daudzas nojausmas, kļūst skaidri dažādi uzvedības modeļi, intuīcija un talanti. Jo, apzināti vai neapzināti, jebkurš cilvēks tiecas uz harmoniju sevī, uz sakārtotu un pilnvērtīgu dzīvi. Jo vairāk dzīvē harmonijas darbībā ar jau dotajām Dievišķajām enerģijām, jo vairāk brīvās enerģijas savu plānu, mērķu un ieceru realizēšanai.

·       Dievišķā Līdzjūtība

Ļoti vērsti uz apkārtējiem. Liela vēlme un vilkme palīdzēt, ziedoties. Tendēti palīdzēt visam dabā – daba, dzīvnieki, cilvēki, vērsti uz aktīvu darbību šajā jomā. Parasti liela nozīme ir ģimenei un bērniem. Mēdz aizmirst par sevi. Līdzsvaram jāpievērš uzmanība enerģiju apmaiņai, došana – ņemšana. Biznesam dažkārt mazāk piemēroti tieši savas ziedošanās dēļ, tādēļ lieliski noder atgādinājums, ka jebkurai darbībai sevi jāatpelna, jāpievērš uzmanība, lai darbība nebalstītos uz ziedojumiem. Lai nodrošinātu labklājību un pārpilnību sev, jāļaujas saņemšanas priekam un sajūtām, jāļauj sev ņemt un saņemt. Darbības jomas visas, kas saiitīts ar dabu, dārzkopību, dzīvniekiem, vidi, sociālo darbu, darbu ar bērniem utt. Šo jomu darbinieki, kuriem D.Līdzjūtība nav primāra vai sekundāra, visbiežāk strādā tikai naudas dēļ un nesaņem patiesu gandarījumu no sava darba.

·       Dievišķā Radīšana

Radīt prieku par fizisko pasauli. Tā ir enerģija, kas ļauj pieņemt fiziskās pasaules izpausmes – naudu, prieku, izklaides utt. Svarīgākais – radīt fiziskā pasaulē. Radīšanas enerģija – radīt jebko no nekā. Svarīgi ir redzēt savas ieguldītās enerģijas izpausmes, augļus, radīt kaut ko paliekošu. Izpaužas jaunas pieredzes gūšanā, parasti ir fiziski spēcīgi, mīl adrenalīnu, kāpj kalnos, apceļo pasauli. Darbības jomas var būt visdažādākās, sākot no arhitektūras, māju celtniecības, jaunu biznesu radīšanas, jaunu pārvaldības sistēmu ieviešanas, dejošanas, ceļošanas, dizainu, rokdarbiem utt.  Disbalansa gadījumā mēdz ieslīgt atkarībās, ekstremālos sporta veidos un situācijās, lai sajustu adrenalīnu. Vārdu sakot – radītajiem jārada….

·       Dievišķā Kārtība

Mēdz teikt, ka bez šiem cilvēkiem pasaule būtu haosā. Viņos mīt iekšējā līdzsvara sajūta, kā radars, kurš precīzi spēj noteikt harmoniju it visā – gan dzīvē, gan starp dzīvēm. Nes līdzsvara, harmonijas, skaistuma, likuma, mākslas, kārtības, pilnības, miera enerģijas. Mīl taisnību, cīnās par taisnīgumu. Mēdz izvairīties no konfliktiem un drāmām. Mīl skaistumu, patīk iekārtot vidi sev apkārt. Bieži vien klusi un atturīgi, efektīvi dara savu darbu. Ļoti labi organizēti, izcili plānotāji un stratēģi. Labi orientējas lielu apjomu datu apstrādē (projektu rakstīšana, konspektēšana, datu analīze). Labi pārredz spēles laukumu, kopainu, spēj ātri un efektīvi novērtēt situāciju. Bieži izpaužas kā starpnieki starp konfliktējošām pusēm, palīdzot ieviest mieru un harmoniju. Disbalansa gadījumā var kļūt piekasīgi ikdienas kārtības nodrošināšanā, izpaužas perfekcionisms, mēdz būt atkarība no citiem cilvēkiem, viedokļiem, piestrādāt pie savas elastības un veseluma. Darbības jomas dažādas – likuma sargi, juristi, grāmatveži, analītiķi, plānotāji, mākslinieki, joga (harmonija ar apkārtējo pasauli) utt. Bieži izpaužas kā starpnieki starp konfliktējošām pusēm, palīdzot ieviest mieru un harmoniju.

·       Dievišķā Mīlestība

Šo cilvēku klātbūtne jau pati par sevi ir dziedinoša, jo šī enerģija izpaužas bez nosodīšanas un vērtēšanas. Eksperti attiecību jautājumos, vienmēr saskata pozitīvo citos, kas dažkārt var būt arī viņu mīnuss, neredzēt patieso ainu. Dzīves mācības apgūst caur attiecībām, jo viņu uzmanība vērsta uz citiem. Naudas lietās dažkārt var traucēt, jo vērsti uz cilvēkiem ne naudas pelnīšanu. Var gadīties, ka citu dēļ noliek malā savas vajadzības, tādējādi kļūstot par upuriem. Lielākais izaicinājums – apzināties, ka viņi paši ir mīlestības nesēji. Šiem cilvēkiem nav nepieciešams atzinību meklēt un gaidīt no citiem. Mēdz dot pat tad, ja to nelūdz, jo mīlestības došana viņiem notiek dabiski. Mīlestība viņiem rodas tik dabiski, un viņi vēlas ar to dalīties ar visiem, kuri viņiem rūp. Dažkārt tā var kļūt par broblēmu, jo viņi pārmērīgi daudz tērē savu laiku un mīlestību, aizmirstot par sevi. Dažreiz var pāraprūpēt kādu, tas var nospiest citus. Svarīgi būt ar un starp cilvēkiem, mijiedarboties. Grūti būtu strādāt vienatnē. Bieži šie cilvēki ir dziednieki, jo nav pat tik būtiski, ko viņi dara, galvenais, lai dod un izstaro savu enerģiju. Tie ir cilvēki, kurus ieraugot vaikalā pie kases, vai kādā iestādē vai vienalga kādā amatā un vietā, ir jūtama vēlme pie viņiem pieiet, parunāties vai vienkārši pabūt viņu klātbūtnē. Disbalansa gadījumā nav līdzsvarā ar to, ko saņem un ko atdod, jāatveras saņemšanai, pieņemt no citiem, ļauties.

·       Dievišķā Pašizpausme

Izpausme caur komunikāciju. Vai caur runāšanu, rakstīšanu, mūziku, dzeju vai kā citādi. Dalās ar savām zināšanām, iedrošinot citus. Palīdz ieraudzīt pasauli citādām acīm, citu redzējumu. Labi var izpausties kā skolotāji, žurnālisti, blogeri, oratori, izcili pārdošanas jomā. Mēdz būt spontāni. Lielākais viņu trumpis – ļaujieties plūsmai nodod informāciju, galvenais, uzticēties un ļauties. Ļoti svarīgi, lai būtu, kas viņos klausās, tiklīdz to sajūt, tā atveras dabīgais kanāls, kas ļauj iedvesmot. Ja šīs enerģijas ir disbalansā, var būt tirksme runāt pārāk daudz, runāt runāšanas pēc. Vai arī gluži pretēji, var rasties iespaids, ka pasaule nav gatava viņus uzklausīt un var noslēgties sevī. Šīs dvēseles sevī nes skolotāja enerģiju, ejot solīti pa priekšu, iedvesmojot citus ar reālu piemēru. Ļoti svarīgi, lai šiem cilvēkiem būtu kā un kur sevi izpaust, jārod iespēja, kur un kādā veidā paust savus uzskatus, viedokļus, secinājumus, vārdu sakot, atrast veidu, kā izpaust savu unikalitāti.

·       Dievišķā Patiesība

Labi novērotāji. Patiesību spēj izpaust ļoti īsi, konkrēti, dažos vārdos. Spēj saskatīt melus jau kilometriem tālu un ātri atklāj nepatiesību, negodīgu rīcību. Protams, ka paši neprot melot, ir godīgi, ļoti svarīga patiesība. Dziļi uztver un izprot, uztver un izpauž jēgu un iemeslus, kas mūs atšķir vienu no otra. Labi strādā intuīcija. Vislabāk jūtas vidē, kur dzrīkst izpaust savu patiesību, dalīties ar citiem. Kā arī, labi spēj palīdzēt citiem saskatīt iemeslus, jēgu, patiesību. Dažkārt mēdz būt klusi un ieiet sevī un mēdz atturēties no patiesības paušanas, lai aizsargātu sevi, aiz piesardzības, jo viņu vārdi var aizskart citus cilvēkus. Bieži bērniem, kuriem dominē šis enerģijas, lūdz būt paklausīgiem, pieklājīgiem un paklusēt, lai neaizskartu citu jūtas, kas savukārt mēdz izraisīt sekas turpmākajā dzīvē, kļūstot paklausīgiem, klusiem cilvēkiem. Darbības jomas var būt dažādas, visuzskatāmāk būtu psihologi, policisti, tāpat arī fotogrāfi – izpaužot to, ko redz. Bieži šiem cilvēkiem pastāv tikai balta vai melna krāsa. Ar brīdi, kad viņi apzinās savu patieso potenciālu, izpaužas viņu apdāvinātība, sniedzot apkārtējiem mieru un pārliecību.

·       Dievišķais Spēks

Šajā enerģijā dominējošie parasti ir līderi, veiksmīgi biznesa cilvēki. Manifestatori. Ātri domājoši, patīk sakārtot lietas, tādēl bieži uzņemas atbildību par citiem grupas vai sabiedrības dalībniekiem. Viegli vadīt citus, ved aiz sevis cilvēkus, apveltīti ar lielu mērķtiecību. Izmanto visas dzīvas piedāvātās iespējas. Ļoti svarīga ir brīva izvēle, tādēļ reti kad jūtas ērti strādājot zem kāda un pakļaujoties. Paši par sevi ir priekšnieki un nepakļaujas, nepatīk norādījumi ko un kā labāk darīt. Tieši šī enerģija un disciplīna padara viņus par dabiskajiem līderiem. Rīcības cilvēki, kamēr citi vēl domā, plāno un trīsreiz nomēra, parasti jau viņi ir sasnieguši vairākus mērķus un īstenojuši projektus un jau pabeiguši un sākuši jaunus izaicinājumus. Ja šīs enerģijas nav līdzsvarā, mēdz gadīties, ka šīs spējas izpaužas kā piespiešana, sava viedokļa uzspiešana, nelokāma pārliecība par savu taisnību un manipulācija ar citiem cilvēkiem. Ieteicams būtu ņemt vērā un respektēt citu cilvēku tempu, jo parasti citi gandrīz nekad neatbilst viņu tempam un efektivitātei. Dažkārt mēdz iesprūst starp izvēlēm, jo redzot daudzās iespējas, attopas, ka nevar ieiet pa visām durvīm vienlaicīgi, tādēļ ieteicams noteikt prioritātes. Ļoti enerģiski, taču arī jūtīgi pret apkārtējo enerģijām, tādēļ ieteicams ik pa laikam paņemt lielāku pauzi vienatnē lai restartētos. Tiek pieņemts, ja šīs enerģijas dominē vairāk par 20%, ļoti piemēroti sava biznesa uzsākšanai. Ja mazāk, no 10-20%, harmoniski darboties kopā ar partneri.

·       Dievišķais Viedums

Dabiskais viedums. Pārsvarā šie cilvēki nav lieli runātāji, taču ļoti vērts ieklausītos viņu sakāmajā. Moto – dzīvot saskaņā ar Visumu bez ierobežojumiem. Spēj nonākt līdz lietas būtībai pasakot vien dažus vārdus – īsi un konkrēti. Izprot lietas būtību daudz dziļāk un vieglāk nekā citi cilvēki, tādēļ var rasties neizpratne par citiem, kuri to nespēj vai neuztver. Lieliski padomdevēji, labi kouči. Vienmēr gatavi atbalstīt citus ar saviem padomiem. Kamēr citi cilvēki mēdz būt ļoti emocionāli, viņi paliek mierīgi un sazemēti. Lielākais izaicinājums dzīvē varētu būt uzticēties savai sirdsbalsij un iekšējam viedumam, nemeklējot garus un līkumainus ceļus, ejot vairāk taisni tur, kur ved sirds. Uzticēties un paļauties uz sevi. Bieži šie cilvēki ir garīgie skolotāji un guru (nav viennozīmīgi). Ļoti labi padodas citiem cilvēkiem nonākt pie sevis. Disbalansa gadījumā mēdz būt ļoti klusi, maz runāt, tādēļ pamudinājums varētu būt vairāk runāt un izpausties. Reti paceļ balsi un izplūst emocijās. Dažkārt var izjust tieksmi norobežoties no citiem un kļūt vientuļiem.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.