Privātuma politika

Šī “Privātuma politika” (turpmāk “Politika”) attiecas uz visiem uzņēmuma SIA SM Studija (turpmāk “Mēs”, “Mums”, “Mūs”) “Vietnes” (turpmāk “Vietne”) “Lietotājiem” (tālāk tekstā – “Jūs”, “Jums”, “Jūsu”).Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku. Laika gaitā mēs varam ieviest izmaiņas politikā, lūdzu, pārlasiet to pirms atkārtotas pirkumu veikšanas.

Saskaņā ar vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot, lai identificētu personu, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta. Izmantojot mūsu vietnes pakalpojumus, Jūs sniedzat mums savus personas datus, tiesības apstrādāt un izmantot tos saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Konfidencialitātes politikā un “Lietošanas noteikumos” (turpmāk “Noteikumi”).

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu klientu un vietnes apeklētāju, tostarp Jūsu, privātumu un drošību.Izmantojot mūsu vietnes pakalpojumus Jūs izrādāt mums uzticēšanos. Mēs to pilnībā novērtējam un cienām Jūsu datu privātuma un konfidecialitātes nozīmīgumu. Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu – mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sasniegut mērķi – iegādāties preces, pakalpojumus vai saņemt informāciju.Mēs cienām Jūsu privātumu un darām visu iespējamo lai uzglabātu Jūsu personas datus drošībā. Mēs nepieļaujam nevēlamu vēstuļu nosūtīšanu un nekādā gadījumā nepieļausim jebkādu Jūsu personīgo datu (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) pārdošanu, iznomāšanu vai nodošanu trešajām personām.Informāciju trešājām personām var izpaust tikai, pamatojoties uz likumīga pieprasījuma, līguma vai ar Jūsu piekrišanas saņemšanu. Jūs esat atbildīgs par informācijas patiesumu, veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs apliecināt, ka Jūs neesat jaunāks par 16 gadiem, kā arī apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību. Mēs neesam atbildīgi par nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu sniegtajiem datiem. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūs saprotat politiku, un Jūs piekrītat sekot izmaiņām tajā.

Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķām tajā ietvertām definīcijām, lūdzu, neizmantojiet mūsu vietnes pakalpojumus.

1. Kādus datus mēs apstrādājam un apkopojam

Veicot pirkumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, Jūs sniedzat mums savu personīgo informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tā Jūs nevarēsiet pirkumu veikt. Mēs apkopojam un uzglabājam šādus datus:

 • klienta vārds un uzvārds;
 • tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese;
 • preču vai pakalpojumu piegādes adrese.

Privāto informāciju izmanto tikai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu un saziņai ar klientiem.Mēs varam saņemt Jūsu personīgo informāciju tikai no Jums un tikai tad, ja Jūs izmantojat mūsu vietnes pakalojumus, piemēram: pasūtījumu veikšanu, sazināties ar klientu atbalstu vai e-pastu.

2. Maksājuma informācija

Maksājot par precēm un pakalpojumiem, ko sniedz SIA SM Studija vietne, mēs varam apkopot un apstrādāt šādu informāciju:

 • Jūsu bankas konta numurs;
 • bankas iestādes nosaukums;
 • Jūsu tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese.

Informāciju par Jūsu bankas norēķinu karti mēs nesaņemam un tā netiek apstrādāta.

3. Kādēļ mēs apokopojam Jūsu datus

Mēs izmantojam informāciju, ko apkopojam par Jums, lai:

 • pārdodu mūsu preces un pakalpojumus;
 • pareizi apstrādātu un piegādātu Jūsu pasūtījumu;
 • nodrošinātu garantijas un pēcgarantijas atbalstu;
 • atbildētu uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;
 • sagatavotu anonīmu statistiku par vietnes izmantošanu.

4. Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu datus

 • Klienta personisko informāciju mēs glabājam 10 gadus:
 • – lai nodrošinātu iegādāto preci ar garantijas un pēcgarantijas atbalstu;
 • – lai sazinātos ar Jums par pieprasījumu;
 • – grāmatvedībai;

Pēc 10 gadu termiņa beigām, personas dati tiks iznīcināti, ja Jūs nepieprasīsit savu datu dzēšanu, izmantojot vietni agrāk šajā periodā.

5. Datu nodošana trešajām personām

Trešās personas var būt arī datu centri, atbalsta pakalpojumi, piegādes pakalpojumi, mākoņu glabāšanas pakalpojumu pārstāvji utt. Personīgo datu apstrādātāji, kas palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Jebkurā gadījumā apstrādātājiem tiek nodots tikai tāds datu apjoms, kas nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Ar mums saistītās trešās personas, var apstrādāt Jūsu personas datus tikai noteiktajiem uzdevumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Apstrādātāji nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm, bet tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.

6. Datu nodošana trešām valstīm

SIA SM Studija nenodod personīgo informāciju un citus datus trešām valstīm. Personīgo un citu lietotāju datu izsniegšana tiek veikta tikai, pamatojoties uz likumīgu pieprasījumu.

7. Lietotāja tiesības

Normatīvie akti par personas datu aizsardzību, tai skaitā Vispārīgā datu aizsardzības regula dod Jums virkni tiesību, savukārt, mums jānodrošina Jums iespēju tās izmantot.

 • Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personiskās informācijas kopiju, lai pārbaudītu uzglabātās informācijas precizitāti un / vai labotu vai atjauninātu šos datus;
 • jebkurā laikā Jūs varat atteikties saņemt e-pastus, nosūtot paziņojumu uz [email protected];
 • gadījumos, kad Jūsu dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, kas kalpo par pamatu datu apstrādes izbeigšanai;
 • Jums ir tiesības saņemt Jūsu datu apstrādes apstiprinājumu, tiesības pārskatīt apstrādātos datus, iegūt informāciju par apstrādes mērķiem, apstrādes periodu, datu saņemšanas avotiem, to nozīmi un Jums no tā izrietošajām sekām;
 • Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu personiskā informācija tiktu pilnībā izdzēsta (ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu).

Lai aizsargātu Jūsu konfidencialitāti un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, pirms sniegt Jūsu pieprasīto informāciju par saviem personīgajiem datiem. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs iesniegt personu apliecinošu dokumentu un / vai personīgi apmeklēt mūsu biroju. Ja Jūs nevarat pierādīt savu identitāti, mēs varam noraidīt Jūsu pieteikumu.

Mēs izmantosim visus komerciāli saprātīgos centienus, lai 30 dienu laikā pēc Jūsu piekļuves pieprasījuma saņemšanas nodrošinātu likumam atbilstošu piekļuvi Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs uzglabājam.

Jums ir jāsaprot un jāpieņem riski, kas saistīti ar Jūsu personisko datu dzēšanu, piemēram:

 • nespēja mums identificēt Jūs kā klientu, ja sazināties ar klientu dienestu;
 • grūtības vai nespēja identificētu Jūsu pirkumu;
 • sarežģījumi vai pilnīga neispējamība atgūt pirkuma dokumentus to pazaudēšanas gadījumā;
 • un citi riski.

8. Kas ir atbildīgs par Jūsu datu apstrādi

Datu pārvaldnieks un persona, kas atbildīga par personīgo datu apstrādi, ir SIA SM Studija, Reģ.nr. 40103396934, Krasti -7, Suntaži, Ogres novads, LV-5060. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personīgo datu apstrādi, varat rakstīt uz e-pastu [email protected].

Gadījumā ja Jums ir pretenzijas par personīgo datu apstrādi mūsu uzņēmumā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā.

9. Izmaiņas privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām mūsu privātuma politiku. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Šī konfidencialitātes politika stājās spēkā un pēdējoreiz tika atjaunināta 2022. gada 10. februārī.

Noteikumi

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA SM Studija no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Apmaksa tiek veikta Eiro valūtā uz SIA SM Studija kontu atbilstoši rēķinam. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Garantija

Pārdevēja e-veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi. Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem Pircējs var vērsties pie Pārdevēja. Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, Pārdevējs apņemas apmainīt preci pret atbilstošu preci. Ja tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, prece netiek mainīta.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:

 • prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota citām vajadzībām;
 • konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;
 • veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
 • preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.

Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti:

 • svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot uz preces vai preces iekšienē;
 • dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā;

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar 2006. gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Sīkfailu politika

Par sīkfailiem

Visās Dvēseles herbārijs tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili. Izmantojot šo tīmekļa vietni un piekrītot šai politikai, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai saskaņā ar šīs politikas noteikumiem. Sīkfaili ir faili, kurus tīmekļa serveri nosūta tīmekļa pārlūkprogrammām, kuras tos glabā turpmākām vajadzībām. Pēc tam ikreiz, kad pārlūkprogramma serverim nosūta lapas pieprasījumu, šī informācija tiek nosūtīta atpakaļ. Tādējādi tīmekļa serveris var identificēt un izsekot tīmekļa pārlūkprogrammas.

Ir divi galvenie sīkfailu veidi: sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili.

 • Sesijas sīkfaili datorā tiek izdzēsti uzreiz pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas.
 • Pastāvīgie sīkfaili datorā tiek glabāti līdz to izdzēšanai vai derīguma beigām.

Dvēseles herbārijs sīkfaili

Dvēseles herbārijs šajā tīmekļa vietnē izmanto sīkfailus tālāk norādīto iemeslu dēļ.

 • Lai apkopotu datus par lietotāju, izmantojot Google Analytics rīkus.
 • Lai iespējotu pareizu satura rādīšanu sociālajā tīklā Facebook.
 • Lai rādītu ieteikumus lietotājam, kurš jau iepriekš ir apmeklējis jūsu vietni.
 • Lai iespējotu AddThis sociālās kopīgošanas vietnes JavaScript skriptu klienta pusē un nodrošinātu atjaunināta kopīgošanas gadījumu skaita rādīšanu lietotājiem, kas kopīgo lapu.
 • Lai glabātu lietotāja salīdzināmo vienumu sarakstu lietošanai citā sesijā.

Google sīkfaili

Lai analizētu šīs tīmekļa vietnes lietojumu, Dvēseles herbārijs izmanto pakalpojumu Google Analytics. Šis pakalpojums ģenerē statistiku un citu informāciju par tīmekļa vietni, izmantojot sīkfailus, kuri tiek glabāti lietotāju datoros. Informācija, kas tiek ģenerēta saistībā ar mūsu tīmekļa vietni, tiek izmantota, lai veidotu atskaites par tīmekļa vietnes lietojumu. Tālāk uzskaitīti Google sīkfailu veiktie uzdevumi.

 • Nosaka, kurš domēns jāvērtē.
 • Atšķir unikālos lietotājus.
 • Iegaumē iepriekšējo apmeklējumu skaitu un laiku.
 • Iegaumē informāciju par datplūsmas avotu.
 • Nosaka sesijas sākuma un beigu laiku.
 • Iegaumē apmeklētāja līmeņa pielāgoto mainīgo vērtības.

Atkarībā no sīkfaila tipa Google glabās un izmantos šo informāciju no 30 minūtēm līdz 2 gadiem. Google konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē http://www.google.lv/privacypolicy.html

Atteikšanās no sīkfailiem

Vairākums tīmekļa pārlūkprogrammu ļauj atteikties no sīkfailu pieņemšanas.

 • Lai pārlūkprogrammā Internet Explorer atteiktos no visiem sīkfailiem, noklikšķiniet uz Rīki, Interneta opcijas, Konfidencialitāte un, izmantojot slīdošo atlasītāju, atlasiet Bloķēt visus sīkfailus.
 • Pārlūkprogrammā Firefox varat pielāgot sīkfailu iestatījumus, noklikšķinot uz Rīki, Opcijas un Privātums.
 • Pārlūkprogrammā Safari varat pielāgot sīkfailu iestatījumus, noklikšķinot uz Preferences un Privātums.
 • Pārlūkprogrammā Chrome varat pielāgot sīkfailu iestatījumus, noklikšķinot uz Iestatījumi un Privātums.

Sīkfailu bloķēšana negatīvi ietekmēs dažu tīmekļa vietņu lietojamību.

Papildinformācija

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Dvēseles herbārijs konfidencialitātes politiku un to, kādu informāciju mēs glabājam, vai ja vēlaties, lai izdzēšam visu informāciju par jums, rakstiet mums epastu uz [email protected].